Сарадници

Име и презиме: Сандра Лазовић

Година рођења: 1979.

Академско звање: дипломирани спец.педагог

Предавач у Центру за породицу и младе „Породични буквар“

Сарадник од 2004. године,

Контакт тел: +381 64 670 53 56

имејл:  sandra.lazovic@porodicnibukvar.org

 

Име и презиме: Александра Франко

Година рођења: 1977.

Академско звање: дипломирани педагог

Предавач у Центру за породицу и младе „Породични буквар“

Број телефона: +381 64 220 07 33

имејл:  aleksandra.franko@porodicnibukvar.org